Beställning provbunden - Mikrobiologi
cosmicsupport@ltkalmar.se
Beställning av provbundna analyser från Mikrobiologen
1.
Gå in på Remiss och svar. Välj beställning provbunden. Välj fliken mikrobiologi. Välj beställare och enhet
2.
För sökning, markera gruppen samtliga. Ange i sökfältet den analys som önskas. I de listade sökresultaten dubbelklickar du på den analys som önskas. Klicka på "Spara" alt. "Spara och skriv ut" om provet tas direkt. Rutan med Medicinsk information visas. Besvara de aktuella frågorna. Tryck OK. Remissen är nu sparad och har fått en remissidentitet (RID). Välj "Spara och skriv ut". Markera etikett - tryck OK. Märk provtagningskärlet med utskriven etikett.
3.
Du har nu tagit och märkt ditt prov. Tryck på Remiss och svar. Välj Provtagningsunderlag. Leta fram och markera aktuell remiss. Kontrollera att provtagningstiden stämmer. Tryck på "Skicka". Tryck på OK när fönstren med utskrift och Medicinsk information kommer upp. När knappen skicka är gråtonad har din remiss gått över till Mikrobiologens labsystem.
Hjälpte guiden dig?