Fjärransluta till Mölndals stads nätverk
helpdesk@molndal.se
Visar hur man via systemet HAG kan komma åt interna resurser i Mölndals stads nätverk. Guiden är gjord på en PC men fungerar likandant på MAC och surfplattor.
1.
Surfa in på www.molndal.se/login
2.
Klicka på Logga in
3.
Olika alternativ för SMS-kod
4.
Logga in med SMS-kod, steg1
5.
Logga in med SMS-kod, steg2
6.
Logga in med SMS-kod, steg3
7.
Logga in med Yubikey
8.
Komma åt Intranätet
Was this guide helpful to you?