Infektionsverktyget
cosmicsupport@ltkalmar.se
En introduktion av infektionsverktyget.
1.
Kort introduktion till Infektionsverktyget
2.
Indikationsval - Samhällsförvärvad infektion
3.
Indikationsval - Antibiotikaprofylax
4.
Indikationsval - Vårdrelaterad infektion (inkl koppling till operativ åtgärd+ definitioner av VRI)
5.
Indikationsval - Tidigare vald indikation finns kvar 30 dagar.
6.
Indikationsval - Visas i läkemedelslistan
Hjälpte guiden dig?